Aspirin Migren 500mg x 12tabl.mus. (5909990731237)

chwilowy brak towaru

System od BAYER SP. Z O.O.

  • Zabezpieczenia: Leki na przeziębienie i grypę
  • Postać: tabletki
1. CO TO JEST LEK ASPIRIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Aspirin gromadzi kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Wskazania do wykorzystywania: - bóle o małym albo umiarkowanym nasileniu, - gorączka. 2. Informacje WAŻNE PRZED użycieM LEKU ASPIRIN Kiedy nie stosować leku Aspirin - jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych elementów leku Aspirin, - jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna, - jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, - jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność wątroby albo ciężka niewydolność nerek, - jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, - jeśli pacjent stosuje równocześnie lek metotreksat (użytkowany m.in. W chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień lub obszerniejszych, - jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży, - u dzieci poniżej 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a - rzadkiej, lecz poważnej choroby, wywołującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Aspirin - jeśli pacjentka jest w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, - jeśli pacjentka karmi piersią, - jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne albo inne substancje alergizujące, - jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, np. Pochodne kumaryny, heparyny, - jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność wątroby lub nerek, - jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego, - jeśli pacjent cierpi na chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może wywoływać skurcz oskrzeli i powodować napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Na reakcje takie niezwykle narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa, a także u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. Reakcje skórne, świąd, pokrzywka). Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. Ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Aspirin. Kwas acetylosalicylowy, nawet w śladowych dawkach, zniża wydalanie kwasu moczowego z organizmu. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej. Preparat ten należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. Stosowanie leku Aspirin z innymi lekami Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Należy użyć szczególną ostrożność stosując lek Aspirin z następującymi lekami gdyż kwas acetylosalicylowy nasila: - działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny; nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego równocześnie z metotreksatem wykorzystywanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; jednoczesne wykorzystywanie metotreksatu w dawkach mniejszych aniżeli 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności. - działanie leków przeciwzakrzepowych (np. Pochodne kumaryny, heparyna), leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzeplinę, np. Streptokinaza, urokinaza) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi (np. Tyklopidyna), co może wywoływać zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków. - ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest użytkowany równocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w pokaźnych dawkach, albo jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol; po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu użytkowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów; - działanie digoksyny, gdyż rozszerza jej stężenie w osoczu; - działanie leków przeciwcukrzycowych, np. Insuliny, pochodnych sulfonylomocznika; - działanie toksyczne kwasu walproinowego, który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego. Należy zastosować szczególną ostrożność stosując lek Aspirin z następującymi lekami gdyż kwas acetylosalicylowy osłabia działanie: - leków przeciwdnawych, użytkowanych w leczeniu dny moczanowej, powiększających wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. Benzbromaron, probenecyd), co może powodować nasilenie objawów dny moczanowej; - leków moczopędnych; - niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. Inhibitorów konwertazy angiotensyny, np. Kaptopryl, enalapryl). Aspirin można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatu wykorzystywanego w dawkach 15 mg na tydzień lub większych) tylko po konsultacji z lekarzem. Wykorzystywanie leku Aspirin z jedzeniem i piciem Lek należy przyjmować po posiłku z dużą ilością płynu. Ciąża i karmienie piersią Lek Aspirin jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, równocześnie u matki jak i u noworodka. W pierwszym i drugim trymestrze przed użyciem leku należy poradzić się lekarza. Kobiety karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem przed użyciem leku. Prowadzenie pojazdów i obsługa urządzeń Lek nie ma wpływu. 3. JAK STOSOWAĆ LEK ASPIRIN Lek Aspirin należy za każdym razem stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem albo farmaceutą. Najczęściej używana dawka leku Aspirin , to: - dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę. - młubranie w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletek na dobę. Tabletki należy przyjmować doustnie, po posiłkach, z dużą ilością płynu. Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem. Uwaga: alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożąinformacji ze strony przewodu pokarmowego, tj. Owrzodzenie błony śluzowej albo krwawienia. Zażycie pokaźniejszej niż zalecana dawki leku Aspirin Zatrucie substancją czynną leku Aspirin może być spowodowane długotrwałym przyjmowaniem leku (łagodne zatrucie) albo przedawkowaniem (ciężkie zatrucie), które może zagrażać życiu, np. Po przypadkowym przyjęciu leku przez dzieci albo osoby w podeszłym wieku. Objawami łagodnego zatrucia są: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, głuchota, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, splątanie (zaburzenia świadomości z dezorientacją, zaburzeniami myślenia i mowy, urojeniami, omamami, lękiem, a także pobudzeniem psychoruchowym), przyspieszony oddech, zbyt głęboki oddech i objawy alkalozy oddechowej (mroczki przed oczami, omdlenie). W sytuacji zatrucia ciężkiego mogą wystąpić dodatkowo: wysoka gorączka, zaburzenia układu oddechowego (aż do zatrzymania oddechu i uduszenia), zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych (od nierównego rytmu serca, niskiego ciśnienia aż do zatrzymania pracy serca), utrata płynów i elektrolitów (od odwodnienia, skąpomoczu [zmniejszenie ilości moczu dobowego poniżej 400-500 ml u dorosłych] aż do niewydolności nerek), wzrost albo obniżenie stężenia glukozy we krwi (wyjątkowo u dzieci), ketoza, krwawienia z układu pokarmowego, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia neurologiczne objawiające się letargiem, splątaniem aż do śpiączki i napadu drgawkowego. W sytuacji przyjęcia pokaźniejszej niżeli zalecana dawki leku należy momentalnie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, a w przypadku ciężkiego zatrucia Upacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitalaU. Leczenie zatrucia polega na wykonaniu płukania żołądka, podaniu węgla aktywowanego, zaimplementowaniu diurezy alkalicznej. W ciężkich zatruciach może być konieczna forsowana diureza alkaliczna, dializa otrzewnowa albo hemodializa. Pominięcie zażycia leku Aspirin w sytuacji pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku Aspirin. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4. RealnE DZIAŁANIA niechciane Jak każdy lek, Aspirin może wywoływać działania niechciane, ale nie u każdego one wystąpią. UZaburzenia żołądka i jelit Bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka albo dwunastnicy, perforacja. UZaburzenia wątroby i dróg żółciowych: W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (rozszerzenie aktywności aminotransferaz). UZaburzenia układu nerwowego: Zawroty głowy i szumy uszne, będące głównie objawami przedawkowania. UZaburzenia krwi i układu absorpcyjnego: powiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych. UZaburzenia naczyniowe: Wylew krwi do mózgu (niezwykle u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (albo) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu. UZaburzenia nerek i dróg moczowych: W rzadkich przypadkach po długofalowym wykorzystywaniu sporych dawek kwasu acetylosalicylowego zanotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek. UZaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami optymalnych badań laboratoryjnych takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, i niezwykle rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny. UZaburzenia układu oddechowego:U Astma oskrzelowa długofalowe przyjmowanie preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe przyjmowanie preparatów przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. • Jeżeli wystąpią fusowate wymioty albo czarne, smoliste stolce, należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza. • Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić mistrzowską opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku. • długookresowe przyjmowanie preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się w trakcie przyjmowania kolejnych dawek. • długotrwałe przyjmowanie preparatów przeciwbólowych, nad wyraz zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożąinformacji albo wystąpią jakiekolwiek objawy niechciane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza albo farmaceutę. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ASPIRIN Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku Aspirin po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji albo domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie progresywnanie pomoże bronić środowisko. 6. INNE informacje Co zawiera lek Aspirin Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum). Inne komponenty leku to celuloza, skrobia kukurydziana. Jak wygląda lek Aspirin i co gromadzi opakowanie Białe, krągłe tabletki pakowane w blistry po 10 tabletek. Opakowanie mieści 10, 20 lub 100 tabletek.

Najlepsze. Leki na przeziębienie i grypę taniej. Ostrzegamy - ochrona pierwszej klasy.