Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuca i krtani - analiza polimorfizmów genu CYP1B1

chwilowy brak towaru

System od CB DNA

  • Zabezpieczenia: Pozostałe leki i suplementy

typy genetyczne genu CYP1B1 warunkują genetyczną predyspozycję do raka piersi, jelita grubego, pęcherz moczowego, płuca i krtani Homozygotyczne nosicielstwo zmian 142G/G, 355T/T, 4326C/C w obrębie genu CYP1B1 powiększa ok. 2-krotnie ryzyko wystąpienia raka piersi.

Wpływ nosicielstwa na zachorowanie związany jest z wystąpieniem czynnika środowiskowego, tak jak palenie tytoniu w przypadku raka płuca, a także nowotworów głowy i szyi, albo zakażenia wirusem HPV w raku pęcherza moczowego. Dlatego dzięki identyfikacji odziedziczonych wariantów genu CYP1B1 możliwe jest podjęcie odpowiedniej profilaktyki.

Materiał do badań: krew pełna (EDTA), wymaz z policzka
Sposób przesyłania: krew: 2-8°C (pakiet do badań z krwi);wymaz z policzka: temp. Otoczenia (komplet do wymazów z policzka)
Metodyka badań: PCR/Sekwencjonowanie
Czas realizacji: 14 dni roboczych

Najlepsze. Pozostałe leki i suplementy taniej. Ostrzegamy - ochrona pierwszej klasy.