Legionella pneumophila (legionelloza)

chwilowy brak towaru

System od CB DNA

  • Zabezpieczenia: Pozostałe leki chorób dróg oddechowych

Test polega na wykrywaniu obecności DNA bakterii Legionella pneumophila.

Naturalnym rezerwuarem tych bakterii są zeutrofizowane wody powierzchniowe albo wilgotna gleba. Bakterie te kolonizują także sieć wodociągową, wodne urządzenia kąpielowe (prysznice, wanny, baseny), a także klimatyzatory. Powodują zakażenia układu oddechowego (za pośrednictwem aerozoli stworzonych w urządzeniach klimatyzacyjnych, prysznicach, saunach, itp.), które mogą przebiegać epidemicznie.


U chorego bakterie wydalane są z plwociną, nie stwierdzono jednak przenoszenia zakażenia z człowieka na człowieka. Typ Legionella obejmuje 49 gatunków, 80-90% zachorowań spowodowanych jest infekcją Legionella pneumophila. Legionelloza może występować pod kilkoma postaciami:

-choroba legionistów - postać z dominującymi objawami ciężkiego zapalenia płuc;
-gorączka Pontiac - postać pozapłucna, łagodna, grypopodobna;
-postać pozapłucna - ciężka, uogólniona, stan septyczny u chorych, m.in. Po transplantacji nerek lub serca.

Materiał do badań: wymaz z dróg oddechowych (wymaz z jamy nosowo-gardłowej), popłuczyny oskrzelowe, plwocina, wydzielina nosowa
Sposób przesyłania: temp. Otoczenia (zestaw do wymazów z dróg oddechowych)
Metodyka badań: jakościowo PCR
Czas realizacji: 7 dni roboczych

Najlepsze. Pozostałe leki chorób dróg oddechowych taniej. Ostrzegamy - ochrona pierwszej klasy.